Vi har avtale med Bring på alle forsendelser.

Leveringstid:
Normalt sender vi varene innen 24 timer etter at bestillingen er fullført. Leveringstid 2-5 dager, avhenger av hvor varene skal leveres.

Uavhentede forsendelser:
Hvis en forsendelse ikke blir hentet hos Posten, vil kunden bli fakturert alle kostnader tilknyttet frakt og i tillegg håndteringsgebyr på kr. 200,-

Kunder på Svalbard:
Posten har innført et eget gebyr på pakker som sendes til Svalbard. Av denne grunn blir hver bestilling belastet med dette gebyret som f.t. er kr 184,-